Aktualności


Powstał Klub Nowofundlanda przy ZKWP


Powstał pierwszy, utworzony z inicjatywy hodowców, właścicieli i miłośników nowofundlandów, Klub Nowofundlanda Związku Kynologicznego w Polsce. Zatwierdzony został przez Zarząd Główny w dniu 28.10.2006 roku. Dnia 21.01.2007 roku odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Klubu Nowofundlanda w Polsce w siedzibie Oddziału Bytom ZKwP. Przyjęto nazwę klubu: Związek Kynologiczny w Polsce-Klub Nowofundlanda. (ZKwP-KN).

podajlape.pl